LA-law

A+ A A-

         

Law pour L’Art

Flagship: 'Law pour L'Art'

De creatieve sector valt voor wat betreft de in Nederland georganiseerde gefinancierde rechtsbijstand in feite tussen wal en schip. Voor zover het de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft kan namelijk in beginsel geen van overheidswege toevoegde advocaat worden verkregen. En niet iedereen kan zich een rechtsbijstandverzekering veroorloven of heeft daarin voorzien. Ook voor opkomende creatieve talenten is een beroep op gefinancierde rechtsbijstand niet steeds mogelijk, vanwege de commerciële aard van het terrein waarvoor juridische bijstand nodig is. Delen van de creatieve sector blijven dus van rechtshulp verstoken omdat men niet aan de criteria voldoet van één van de categorieën waarvoor voorzieningen beschikbaar gesteld worden.

LA-Law.NL kan de kunstenaar door deze impasse heen loodsen, met een op maat gesneden tarief.

Copyright @ LA-Law.NL. Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.